Povedek in osebek

1. V naslednjih stavkih podčrtaj povedek.

Prvošolci tečejo na jesenskem krosu.
Čistilka pometa hodnik.
Tudi občina Velenje prireja sprejem za odlične učence.
Davor je zmagal na atletskem troboju.
Jutri prinesite denar!
Bralno značko lahko opravljate do aprila.

2. Podčrtaj povedek in osebek.

Bratranec bo prišel na zabavo.
Oče mi bo kupil smuči.
Tajnica vnaša podatke v računalnik.
Ali pridete tudi vi?
Neža trenira atletiko.

3. Ali je osebek pravilno podčrtan? Če ni, odpravi napako.

Muzej vabi na razstavo osnovnošolce.
Oktet bo obogatil večer.
Vsi so občudovali sliko.
Predavatelj je govoril o črnih luknjah v vesolju.
Pianist bi igral na Bledu.
Karte je sošolka včeraj kupila pri blagajni.

4. Preberi naslednje povedi, nato pa na črte napiši, kdo kaj dela/bo naredil/.

Lepo rišeš. _____________
Ta film si bomo ogledali. _____________
Kam tako tečete? _____________
Lani je končala šesti razred. _____________
Veliko hodim v hribe. _____________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.