Povratni svojilni zaimek

1. Podčrtaj svojilne in povratne svojilne zaimke, jih vpiši v razpredelnico.

Metka, posodi mi svoj zvezek. Kar vzemi ga, Sonja.
Miha, si ti spil moj sok? Ne, Jure, še svojega ne morem, pa bom tvojega.

2. Svojilne zaimke nadomesti s povratnimi svojilnimi zaimki in tako popravi povedi.

Nalogo berem iz mojega zvezka. _______________________
Uroš je pogrešal njegova brata. _______________________
Pokazala mi je njeno risbo. __________________________
Dedek mi je pripovedoval o njegovem otroštvu. ______________________

3. Podčrtaj pravilno obliko zaimka.

Janez, mi lahko posodiš tvoje/svoje kolo?
Učitelj nam je predstavil našo/svojo novo sošolko.
Andreja, vračam ti tvoj/svoj zvezek.
Mojega/svojega očeta ni bilo na sestanek.
Ivana, povej mi tvojo/svojo telefonsko številko.

4. Vstavi pravilni zaimek v ustrezni obliki.

Kristina, si ti mlajša ali starejša od (tvoj/svoj) ____________________ sestre?
Vpišite, prosim, (Vaš/svoj) ____________________ naslov.
Oče je bil za konec tedna v (njegov/svoj) ___________________ rojstnem kraju.
Milena, zaupaj mi (tvoj/svoj) ____________________ skrivnost.
Tine je priznal (njen/svoj) ____________________ napako in se nam opravičil.
Pokažite (Vaš/svoj) ____________________ osebno izkaznico, prosim.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.