Pozdravi

- Preberi razglednico;
- Kdaj so Tadej, Helena, Matej in Ana pisali razglednico?
- Kdaj je Rok pisal razglednico?
- V katerem mestu živita Rokova prijatelja?
- Katero predstavo sta si Nejc in Alma ogledala?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.