Predlog

- napiši kje je žogica;
- vstavi ustrezen predlog;
- tvori povedi.