Predlog

1. Nariši 4 risbe, na katerih naj bosta kvadrat in krog, in sicer:

– pika nad kvadratom,
– pika v krogu,
– pika ob krogu,
– pika pod krogom.

2. Vstavi, kar manjka v drugi povedi.

Ko prideš iz šole, bomo kosili. ____ vrnitvi iz šole bomo kosili.
Ko boš končal z nalogo, boš gledal televizijo. ____ opravljeni nalogi boš gledal televizijo.
Preden boste pisali preizkus, se boš moral veliko učiti. ____ preizkusom se boš moral veliko učiti.

4. Vstavi, kar manjka.

____ avtom prispeš hitreje.
Škatlo zapri ____ pokrovom.
Na izlet gremo ____ avtobusom.
Jutri začnemo pisati ___ nalivnim peresom.
______ Simonom se nočem igrati.
Prijazno stopi ____ gospoda in ga pozdravi.
Obrnila sem se _____ gospe in jo prosila za pomoč.
Ne hodite ____ potoku.
____ sreči se mi je vse izšlo.
Poglej _____ gnezdu, če je žoga morda tam.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.