Predlog S in Z

- Poveži besede k pravilnemu predlogu.
- Pred besede vstavi s ali z.
- Preberi povedi. Popravi kar je narobe. Povedi prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.