Premo sorazmerje

1. Na črto zapiši, v katerih primerih imamo opraviti s premo sorazmernima količinama.

a) starost otroka – cena
b) masa moke – cena
c) število jabolk – cena
d) število delavcev – čas opravljanja dela
e) čas vožnje – pot
f) hitrost vožnje – pot
g) število delovnih ur – plača
h) starost – teža
i) starost – višina
j) stranica kvadrata – ploščina
PREMO SORAZMERNE SO KOLIČINE V PRIMERIH: ________________________

2. Dopolni preglednico za premosorazmerni količini.

Dolžina (m) 1 3 5 9 15
Masa (kg) 15

ZAPIŠI ENAČBO ZA ZGORNJO TABELO.
Y = ____________________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.