Preštej črke

Preštej črke in rezultat vpiši na koncu vrstice v oblaček.

V VSAKI VRSTICI IMAŠ NAPISANE ČRKE.
TVOJA NALOGA JE, DA PREŠTEJEŠ ČRKE V VSAKI VRSTICI TER V SONČEK NAPIŠEŠ ŠTEVILO .