Pridevnik

1. Samostalnikom dodaj po en pridevnik.

_____________________ korenina _____________________ grm
_____________________ rob _____________________ veje
_____________________ cvetovi _____________________ plod
_____________________ okus _____________________ gmajne
_____________________ pobočje _____________________ meja

2. Vprašaj se po pridevnikih iz 1. naloge in jih prepiši na ustrezno mesto v preglednici.

LASTNOSTNI PRIDEVNIKI    VRSTNI PRIDEVNIKI

3. V povedih obkroži stopnjevani pridevnik. Vpiši ga na ustrezno mesto v preglednici in mu pripiši še drugi dve stopnji.

Listi zelenega trpotca so daljši kot žajbljevi.