Stopnevanje pridevnika

- Primerjaj in dopolni.
- Dopolni (lep, rjav, globji, lepši).
- Na vrtu raste ___ (visok) češnja, še ___ (visok) pa je oreh.
- Matjaž ima ___ (velik) roke, Uroš pa še ___ (velik).
- Don je ___ (majhen) kužek, Piki pa še ___ (majhen).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.