Prislov

1. Dopolni povedi s prislovom kraja ali časa.

__________ se je zbralo malo ljudi.
__________ si je kupil računalnik.
Ali greš ____________?
Janez bo ostal ____________.
Blaž je šel ____________.
__________ je padla v podteljo.
__________ je dosti dela.

2. Dopolni s prislovom  načina.

Nace me  je gledal__________.
Damjanje hodil__________.
Na koncu so se pevci__________priklonili.
Nasi tekmovalci so igrali_______________.
Matjaževi šali smo se vsi_______________ smejali.

3. Poišči v povedih vse prislove in jim določi vrsto.

Davi sem te povsood zaman iskal.
Nekoč je bilo tam jezero.
Zato nocoj ne bom ostal tukaj.
Zdaj je Marko navadno doma.