Prislov

1. Dopolni povedi s prislovom kraja ali časa.

__________ se je zbralo malo ljudi.
__________ si je kupil računalnik.
Ali greš ____________?
Janez bo ostal ____________.
Blaž je šel ____________.
__________ je padla v podteljo.
__________ je dosti dela.

2. Dopolni s prislovom  načina.

Nace me  je gledal__________.
Damjanje hodil__________.
Na koncu so se pevci__________priklonili.
Nasi tekmovalci so igrali_______________.
Matjaževi šali smo se vsi_______________ smejali.

3. Poišči v povedih vse prislove in jim določi vrsto.

Davi sem te povsood zaman iskal.
Nekoč je bilo tam jezero.
Zato nocoj ne bom ostal tukaj.
Zdaj je Marko navadno doma.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.