Prvi glas

- pobarvaj sličice, ki se začnejo na dani glas;
- obkroži sličici, ki se začenjata na enak glas.
- poveži dve sličici, ki se začenjata na isti glas
- poveži sličice z začetnim glasom
- obkroži sličico, ki se ne začne na isti glas

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.