Računamo do 1.000

- Izračunaj.
- Zapiši krajše in izračunaj.
- Deli števila in zapiši ostanek.
- Izračunaj in preizkusi z množenjem.
- Številu 38 prištej zmnožek števil 4 in 7. Koliko dobiš?
- Od zmnožka števil 9 in 7 odštej zmnožek števil 4 in 5. Koliko dobiš?
- K številu 65 prištej zmnožek števil 4 in 8. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.