Računanje z racionalnimi števili

1. Vsoti števil 6 in -15 prištej število, ki je nasprotno številu 13. Koliko dobiš?
Račun: _______________________
Odgovor: ______________________

2. Vsota absolutnih vrednosti števil -19 in 7 je enaka:
Račun: ________________________

3. Kolikšna bo razlika števil 16-7, če zmanjševanec zmanjšamo za 19?
Račun: _________________________
Odgovor: ________________________

4. Koliko moraš prištetu k številu -17, da dobiš 32?
Račun: _________________________
Odgovor: ________________________

5. Poišči vrednost izrazov.
a) 7 – (- ( – (-4))) =
b) 5 – (-3 –(-2.5)) =
c) –(-(-(-(-1)))) =
d) 0.75 + (-0.4) – (- 2.3) =

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.