Učni listi - Računanje z ulomki

Spletna
V naši spletni trgovini vam je na voljo dodatnih 4.000 učnih listov skupaj z rešitvami .
Podroben opis vseh učnih listov - Računanje z ulomki si lahko ogledate TUKAJ .


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEŠTEVANJE ULOMKOV


Seštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem horizontalno
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Seštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami horizontalno
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Seštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca horizontalno
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Seštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami horizontalno
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

ODŠTEVANJE ULOMKOV

Odštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem horizontalno
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Odštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami horizontalno
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Odštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca horizontalno
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Odštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami horizontalno
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

MNOŽENJE ULOMKOV

Množenje ulomkov s skupnim imenovalcem
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Množenje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Množenje ulomkov brez skupnega imenovalca
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Množenje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

DELJENJE ULOMKOV

Deljenje ulomkov s skupnim imenovalcem
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Deljenje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Deljenje ulomkov brez skupnega imenovalca
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Deljenje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

MEŠANE OPERACIJE Z ULOMKI

Seštevanje ulomkov
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Odštevanje ulomkov
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Množenje ulomkov
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Deljenje ulomkov
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

POENOSTAVITE ULOMKE

Pravilni ulomki
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Nepravilni ulomki
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Nepravilni ulomki brez ostanka
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

MEŠANA ŠTEVILA IN NEPRAVILNI ULOMKI

Mešano v nepravilne : Imenovalec 2, imenovalec 3-4
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Nepravilni v mešano : Imenovalec 2, imenovalec 3-4
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

PRIMERJAVA ULOMKOV

Pravilni ulomki
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Nepravilni ulomki
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Enakovredni ulomki
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Cela števila
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

ULOMKI IN DECIMALKE
Ulomki na 2 decimalki
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Ulomki na 3 decimalke
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

Ulomki na 4 decimalke

Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

ULOMKI NA ŠTEVILSKI ČRTI

Ulomki na številski črti
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

SEŠTEVANJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ

Seštevanje ulomkov brez kardinalnih številk in brez skupnega imenovalca s pozitivnim števcem in imenovalcem
 
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

ODŠTEVANJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ

Odštevanje ulomkov s kardinalnimi številkami in brez skupnega imenovalca s pozitivnim števcem in imenovalcem
 
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

MNOŽENJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ

Množenje ulomkov s kardinalnimi številkami in s skupnim imenovalcem s pozitivnim števcem in imenovalcem
 
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

DELJENJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ

Deljenje ulomkov brez kardinalnih številk in brez skupnega imenovalca s pozitivnim števcem in imenovalcem
Naloga 1 | Naloga 2 | Naloga 3 | Naloga 4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  KALKULATOR ULOMKOV - POSKENIRAJ IN PRIKAŽE SE POTEK IN REZULTAT  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     KALKULATOR ULOMKOV-----------------------------------------------------------------------------------------------------