Učni listi - Računanje z ulomki

Racunanje z ulomki_otroci_nova  SEŠTEVANJE ULOMKOV

 Seštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem horizontalno
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Seštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami horizontalno
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Seštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca horizontalno
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Seštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami horizontalno
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 ODŠTEVANJE ULOMKOV

 Odštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem horizontalno
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Odštevanje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami horizontalno
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Odštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca horizontalno
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Odštevanje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami horizontalno
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 MNOŽENJE ULOMKOV

 Množenje ulomkov s skupnim imenovalcem
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Množenje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Množenje ulomkov brez skupnega imenovalca
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Množenje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 DELJENJE ULOMKOV

 Deljenje ulomkov s skupnim imenovalcem
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Deljenje ulomkov s skupnim imenovalcem in s kardinalnimi številkami
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Deljenje ulomkov brez skupnega imenovalca
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Deljenje ulomkov brez skupnega imenovalca in s kardinalnimi številkami
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 MEŠANE OPERACIJE Z ULOMKI

 Seštevanje ulomkov
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Odštevanje ulomkov
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Množenje ulomkov
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Deljenje ulomkov
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 POENOSTAVITE ULOMKE

 Pravilni ulomki
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Nepravilni ulomki
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Nepravilni ulomki brez ostanka
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 MEŠANA ŠTEVILA IN NEPRAVILNI ULOMKI

 Mešano v nepravilne : Imenovalec 2, imenovalec 3-4
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Nepravilni v mešano : Imenovalec 2, imenovalec 3-4
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 PRIMERJAVA ULOMKOV

 Pravilni ulomki
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 
Nepravilni ulomki
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Enakovredni ulomki
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Cela števila
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 ULOMKI IN DECIMALKE

 Ulomki na 2 decimalki
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 Ulomki na 3 decimalke
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

Ulomki na 4 decimalke
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 ULOMKI NA ŠTEVILSKI ČRTI

 Ulomki na številski črti
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 SEŠTEVANJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ

 Seštevanje ulomkov brez kardinalnih številk in brez skupnega imenovalca s
 pozitivnim števcem in imenovalcem

 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4
 
 Seštevanje ulomkov s kardinalnimi številkami in s skupnim imenovalcem s
 pozitivnim števcem in imenovalcem

 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 
ODŠTEVANJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ

 Odštevanje ulomkov brez kardinalnih številk in brez skupnega imenovalca s
 pozitivnim števcem in imenovalcem

 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4
  
 Odštevanje ulomkov s kardinalnimi številkami in s skupnim imenovalcem s
 pozitivnim števcem in imenovalcem

 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

MNOŽENJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ

 Množenje ulomkov brez kardinalnih številk in brez skupnega imenovalca s
 pozitivnim števcem in imenovalcem

 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4
 
 Množenje ulomkov s kardinalnimi številkami in s skupnim imenovalcem s
 pozitivnim števcem in imenovalcem

 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 DELJENJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ

 Deljenje ulomkov brez kardinalnih številk in brez skupnega imenovalca s
 pozitivnim števcem in imenovalcem

 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4
  
 Deljenje ulomkov s kardinalnimi številkami in s skupnim imenovalcem s
 pozitivnim števcem in imenovalcem

 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4
 
 SEŠTEVANJE in MNOŽENJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ v OKLEPAJU

 Brez kardinalnih številk in brez skupnega imenovalca s pozitivnim števcem in imenovalcem
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4
 
 S kardinalnimi številkami in s skupnim imenovalcem s pozitivnim števcem in imenovalcem
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 SEŠTEVANJE in DELJENJE ULOMKOV VEČ OPERACIJ v OKLEPAJU

 Brez kardinalnih številk in brez skupnega imenovalca s pozitivnim števcem in imenovalcem
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4
 
 S kardinalnimi številkami in s skupnim imenovalcem s pozitivnim števcem in imenovalcem
 Naloga 1  |  Naloga 2  |  Naloga 3  |  Naloga 4

 
 KALKULATOR ULOMKOV


---------------------------------------------------------------------------------------------------