Realna števila

1. Naštej vsaj pet:

a) Naravnih števil: _______________________
b) Celih števil: ___________________________
c) Racionalnih števil: _____________________

2. Zapiši, katerim množicam pripada dano število. na voljo imaš naslednje množice:
N, Z, Z-, Q+, Q-, Q, R.

3. Vstavi znak >, < ALI =.

4. Naštej vsaj 3 iracionalna števila: _____________________________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.