S ali Z

- Vpiši s ali z.
- Vpiši k besedi s ali z ter sestavi povedi.
- Poveži besede s s ali z.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.