Samoglasniki in soglasniki

- Obkroži besede, ki vsebujejo ozki o.
- Prečrtaj besede, ki ne vsebujejo širokega o.
- Pobarvaj besede, ki vsebujejo ozki e.
- Podčrtaj besede, ki vsebujejo široki e.
- Obkroži besede, ki vsebujejo polglasnik.
- Napiši nekaj besed, ki imajo široki o, ozki e, ozki o.