Samostalnik Spol

- Katere osebe in predmeti na sliki so moškega spola?
- Katere osebe in predmeti na sliki so ženskega spola?
- Poimenuj narisane stvari. Besedam določi spol.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.