Samostalnik Število

- Poimenuj, kaj je narisano in odgovori.
- Koliko je stvari? Pod vsak stolpec vpiši, v katerem številu so samostalniki.
- Razvrsti spodnje besede v razpredelnico.