Seštevanje in odštevanje do 1.000

- Izračunaj razliko.
- Špela je imela 400 SIT, Andreja pa 500 SIT. Koliko tolarjev sta imeli obe skupaj?
- Metka je olupila 100 kostanjev, Sara pa 200. Koliko kostanjev sta olupili?
- Dopolni tabelo (seštevanec, vsota).
- Poišči neznani člen.
- Od vsote števil 400 in 500 odštej razliko števil 600 in 300. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.