Seštevanje in odštevanje do 10

- izračunaj račune;
- sestavi štiri račune;
- izpolni tabelo;
- vstavi znak <, >, =;
- nadaljuj zaporedje.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.