Seštevanje in odštevanje

- Ustno seštej ali odštej.
- Izračunaj čimbolj spretno.
- Določi neznano število. Naredi preizkus.