Seštevanje in odštevanje do 10

- izračunaj;
- računaj. Poišči pare;
- izpolni tabelo;
- sestavi štiri račune.