Seštevanje in odštevanje do 100

- izračunaj;
- izračunaj vsoto števil;
- vstavi znak <, >, =;
- od vsote števil 40 in 50 odštej 80. Koliko dobiš?
- dopolni tabelo;
- od vsote števil 50 in 40 odštej razliko števil 80 in 60;
- od 60 odštej vsoto števil 10 in 20. Koliko dobiš?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.