Seštevanje in odštevanje do 20

- izračunaj;
- dodajaj 3;
- odštevaj 4;
- iz števil, ki so povezana s črto, zapiši račune seštevanja;
- izpolni tabelo;
- Janko in Metka sta nabirala lešnike;
- mama je dala Manci 20 SIT. Za liziko je porabila 9 SIT.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.