Skloni

1. Vstavi, kar manjka.

Štiri psičk___ živijo skupaj s petimi mačk___.
Slišala sem jih ob zaprt___ okn___.
Daj ps___ jesti.
Največ podrobnost___ o tem najdemo v strokovnih knjig___ in revij___.
Vprašajte se po bistvenih podatk___.
Pogrizla je vse, kar je dosegla z gobčk___.

2. Popravi, kar je narobe.

Med počitnice so na Ljubljanskem barje učence, stari od 9 do 14 let, preživeli štiri dan. Na lastni koža so občutili življenje koliščarji, ki so v naših kraji živeli pred pet tisoč leta. Fantje so se naučili delati puščice; naredili so jih iz leskovih veja — te so na enem konec razcepili, vanje pa so nato vstavili konico iz kamen in razpoka povezali z vrv. Deklice so spekle nekvašen kruh. Štiridnevno potepanje in delavnica so pripravili zaposleni v ljubljanskem mestnem muzej.

3. Vpiši pravilno obliko samostalnika iz oklepaja in mu določi sklon.

Z (Igor) __________________ sva se odpeljala na Barje. ___________

Videla sva, kako so (ribič) ____________________ lovili ribe. ___________

Ali sta si ogledala tudi staro (pristanišče) ________________? ___________

Nisem imel (denar) ______________________ za sladoled. ___________

Prihodnjič bom šel na izlet s (Tomaž) _________________. ___________