Slovenščina – Besedoslovje Frazemi

Poišči nadpomenke za skupine besed, poišči sopomenke besedam, s sopomenko ali opisno razloži frazeme, k stalnim besednim zvezam pripiši številko ustreznega pomena.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.