Slovenščina – Besedoslovje Krajšave

Krajšave zapisanih besed in besednih zvez zapiši na črto, napiši kaj pomenijo krajšave.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.