Slovenščina – Besedoslovje Odnosi med besedami

Podčrtaj samostalnika in jima zapiši nadpomenko, poišči besede, ki spadajo v isto besedno družino in zapiši koren besedne družine, prečrtaj besedo, ki ne spada v isto besedno družino, določi, ali sta dvojici besed protipomenki ali sopomenki.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.