Slovenščina – Besedoslovje Prevzete besede

Podčrtaj pravilen zapis prevzetih besed, za prevzete besede zapiši ustrezne slovenske izraze, iz katerih jezikov v zadnjem času prevzemamo največ besed?, v šoli pogosto rabljeni prevzeti besedi zamenjaj z domačima, navedenim pridevnikom pripiši protipomenke, tvori besedno družino iz korena -rast-.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.