Slovenščina Besedotvorje

Besedne zveze zamenjaj s tvorjenko, napiši iz katere besedne zveze so nastale tvorjenke, iz katerega glagola so tvorjene besede?, tvori samostalnike iz predložnih zvez, kateri samostalniki nastanejo iz predložnih zvez?, besede pravilno razvrsti med tvorjene in netvorjene besede, besedne zveze zamenjaj s tvorjenko, poišči ženski par moškemu.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.