Slovenščina Glasoslovje

Iz povedi “že včeraj sem napisal vso domačo nalogo.” izpiši vse zvočnike, napiši ustrezen predlog s/z ali k/h:, obkroži črko pred pravilno naglašeno besedo, v besedah podčrtaj samoglasnik, ki je naglašen, dvojico besed zlató-zláto pravilno uporabi v smiselnih povedih.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.