Slovenščina – jezik – Večstavčna poved

- Večstavčna poved
- Vejica v podredni povedi
- Veznik