Slovenščina – Jezik Večstavčna poved

- Večstavčna poved
- Vejica v podredni povedi
- Veznik