Slovenščina – Jezik Velika in mala začetnica

- Osebna lastna imena
- Raba male začetnice
- Stvarna lastna imena
- Zemljepisna lastna imena