Slovenščina Oblikoslovje

Besede iz povedi ustrezno razvrsti v preglednico, sklanjaj samostalnik človek v dvojini, poleg samostalnika napiši, če je edninski ali množinski samostalnik, izpiši samostalnike in jim določi sklon in število, samostalnikom določi spol, zaimke postavi v ustrezne sklone, samostalnike postavi v pravi sklon, trpne povedi spremeni v tvorne, samostalnike postavi v rodilnik množine in jih uporabi v povedih, podčrtaj pridevnike in jih razvrsti po stopnjah.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.