Slovenščina Pravopis

Zapiši veliko začetnico, vstavi vejico, popravi zapis velike začetnice, pravopisno
(velika začetnica, vejica) uredi povedi,  vstavi er ali r, napiši veliko začetnico in ločila, obkroži črko pred povedmi s pristavki.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.