Slovenščina Zvrstnost jezika

Subjektivno, objektivno besedilo. Umetnostno ali neumetnostno besedilo, funkcijska zvrst jezika.