Spoznavanje okolja

Kako se lahko učimo?
Naštej neKaj poklicev!
Kaj je po poklicu tvoja mama?
Kaj je po poklicu tvoj oče?
Kaj bi ti želel postati?
Kje so odrasli v času, ko si ti v šoli?
Kaj odrasli delajo v službi?
Ali je delo, ki ga opravljajo odrasli enako?
Kaj dela oskrbnik v živalskem vrtu?
Kaj delajo policisti?
kako spoznaš policiste?
Kaj uporabljamo pri učenju?
Kaj dela raziskovalka v laboratoriju?
Kaj dela fotograf?
Kaj dela zdravnik?
Kdo zdravi živAli?
Kaj potrebujemo za uspešno opravljanje poklica?
Ali je delo vedno le poklic?
S čim se ljudje ukvarjamo v prostem času?
Naštej neKaj konjičkov!
Ali lahko konjiček preraste v poklic?
Naštej neKaj dejavnosti, ki je lahko konjiček ali poklic!
Kdo lahko otrokom pomaga pri učenju v šoli?
Kaj je poklicno delo?
Kaj si moramo razporediti za uspešno učenje?
Ali z branjem knjig povečaš svoje znanje?
Kako se imenujejo knjige, Kjer lahko najdeš veliko najrazličnejših podatkov?
Od kod vse se učimo?
Ali je učenje zanimivo?
…………….