Števila

- Zapiši števila s številkami.
- Zapiši števila z besedo.
- V povedi poišči število in ga zapiši s številko.