Števila

- Izberi pravilen zapis števila.
- Zapiši števila s številkami.
- Preberi števila in jih zapiši z besedo.