Števila do 1.000

- Nadaljuj zaporedje.
- Vstavi znak <, >, =.
- Uredi števila od najmanjšega do največjega.
- Reši tabelo (predhodnik, število, naslednik).
- Zapiši z besedo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
- Besedo poveži z ustreznim številom.
- Obkroži števila, ki so manjša od 780.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.