Števila do 10.000

- Dopolni tabelo.
- Zapiši z besedo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z največjim.
- Besedo poveži z ustreznim številom.
- Izpolni tabelo (za 1000 manjše število).

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.