Števila do 100

- dopolni tabelo;
- vpiši manjkajoča števila;
- vstavi znak <, >, =;
- uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim;
- nadaljuj zaporedje;
- pobarvaj tiste kroge, na katerih so zapisana števila večja od 24;
- zapiši števila od največjega do najmanjšega.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.