Števila do 100

- Vpiši števila, ki manjkajo.
- Vstavi znak <, >, =.
- Nadaljuj zaporedje
- Uredi števila od najmanjšega do največjega.
- Reši tabelo.
- Številu 78 dodaj 2 in odvzemi 8. Koliko dobiš?
- Izpolni tabelo. (število, povečaj za 4, zmanjšaj za 2)

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.