Števila do 1.000

- Nadaljuj zaporedje
- Vstavi znak <, >, =.
- Zapiši z besedo
- Uredi števila od najmanjšega do največjega
- Reši tabelo.
- Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
- Besedo poveži z ustreznim številom
- Obkroži števila, ki so manjša od 780
- Izpolni tabelo (predhodnik, število, naslednik)

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.