Števila do 20

- dopolni;
- vstavi znak <, >, =;
- vpiši predhodnike in naslednike števil;
- uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim;
- dopolni tabelo;
- v vsaki vrsti pobarvaj toliko krogov, kolikor jih narekuje številka.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.