Števila do milijona

- Zapisano število zapiši s številko.
- Uredi številke po velikosti. Začni z največjim.
- Preberi število in ga zapiši s številko
- Z rdečo barvico obkroži največje število, z modro pa najmanjše število.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.