Rimske številke

- Izberi pravilno ime za število.
- Zapiši števila z rimskimi številkami.
- Preberi števila in jih zapiši z besedo.
- Prečrtaj števila, ki niso prava.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.