Stopnevanje pridevnika

- pobarvaj okenček pred pravilno rešitvijo;
- poveži;
- v okvirček napiši da ali ne.